Richtlijnenwijzer

Bent u lid van een vereniging of stichting op het gebied van cultuur of natuurbehoud? Doe dan mee met de Anjeractie!

Maak hier een account aan en ga voor de deur-aan-deur collecte naar www.cultuurcollecte.nl

Helft opbrengst collecte Anjeractie voor eigen clubkas 

Collecteren voor cultuur en natuur in Nederland wordt in 2019 nog leuker! Collectanten van de Anjeractie mogen de helft van de opbrengst houden voor de eigen clubkas. Ook biedt het Cultuurfonds nieuwe manieren om te werven. Maak een eigen account aan via het online platform en begin meteen met collecteren!

Na het opgehaalde minimum bedrag van €100,- ontvangt de club 50% van de opbrengsten. Sinds 2019 is het minimale donatiebedrag verlaagd naar € 2,-.

De deur-aan-deur collecte van de Anjeractie vindt plaats van 19 tot en met 25 mei. De online collecteweken zijn van 15 januari tot en met 31 mei 2019.

 

Uitbetaling premies

De looptijd van de online Anjeractie is tot 31 mei 2019 om 23:59 uur. Alle clubpagina’s worden centraal gesloten en het is dan niet meer mogelijk nog donaties te werven.

Na interne financiële afronding en controle op het minimale grensbedrag van € 100,- ontvangen de clubs naar verwachting eind juni 2019 vijftig procent van het opgehaalde bedrag.

Deze premie wordt overgemaakt op het bij ons bekende IBAN nummer. (Controleer de gegevens in uw account).

Is het minimale grensbedrag niet bereikt dan wordt het opgehaalde bedrag in zijn geheel toegevoegd aan het activiteitenbudget van het Cultuurfonds in uw provincie.

Wij danken u hartelijk voor uw inzet voor cultuur en natuur in de buurt.

 

Heeft u nog vragen? Mail naar anjeractieonline@cultuurfonds.nl